Marek Krótkiewicz - Sifu

Grupa formowała się w sposób płynny. Nie można precyzyjnie określić daty jej powstania, gdyż jest to proces spontaniczny i nie jest związany z żadnym formalnym lub nieformalnym ukonstytuowaniem się jakiekolwiek organizacji. Od kilku lat stałe grono spotyka się i wspólnie ćwiczy sztuki walki, których baza i trzonem technicznym jest Wing Chun wzbogacany o inne systemy. Grupa powstała na bazie wspólnych treningów, które organizuje Marek Krótkiewicz. Swoja drogę w sztukach walki rozpoczął on w 1984 roku jako adept Karate Kyokushinkai. Kolejnym etapem, w tym samym roku był Wing Chun, a dokładnie Wing Tsun. Przez kolejne lata ćwiczył różne odmiany tego systemu tzn. Wing Tsun wg Leung Ting, Ving Tsun wg Wong Shun Leung oraz Wing Chun wg William Cheung. Każda z tych odmian wniosła wiele istotnego w jego rozwój. Ostatecznie wybrał i najdłużej praktykuje Wing Chun wg William Cheung. Przełomowy w tym zakresie był rok 1992, w którym udało się zaprosić Sifu Davida Fairclough z Wielkiej Brytanii. Dzięki jego rekomendacji, już w rok później, na zaproszenie Opolskiej Akademii Wing Chun, do Opola przyjechał Prezydent Światowej Organizacji Wing Chun Kung Fu - Grandmaster William Cheung. Wtedy tez odbył się pierwszy w Europie Wschodniej egzamin przed samym spadkobierca systemu. Marek Krótkiewicz oraz Dariusz Horbaczewski zdali wówczas egzamin i jako jedyni uzyskali najwyższy wówczas stopień w Polsce, a ich uczeń zdał egzamin na stopień zaledwie o jeden poziom niższy. Bardzo niewiele osób zdecydowało się przystąpić do egzaminu przed spadkobiercą systemu, gdyż wiązało się to jednak z dużym stresem. Jak łatwo się domyśleć, ewentualne niepowodzenie praktycznie przekreślałoby dotychczasowy dorobek. Możliwość powtórnego zdawania była bardzo niepewna, a jeżeli nawet możliwa to w odległej przyszłości. Jak czas pokazał, druga taka okazja już nigdy się nie pojawiła.   

Preparing hands

W roku 2002 rozpoczął naukę Ryu-Te i kontynuował ja przez kolejne kilka lat. Ryu-Te jest bardzo interesującym systemem. Wizualnie, na pierwszy rzut oka podobnym do Karate, jednak w praktyce zdecydowanie głębszym w sensie umiejętności interpretacji technik oraz ich bogactwa. System ten pochodzi z Okinawy. Posiada on korzenie rdzenie okinawskie oraz chińskie, co również czyni go bardziej interesującym. Nauka Ryu-Te z pewnością wzbogaciła jego zakres postrzegania sztuk walki oraz pozwoliła spojrzeć na niektóre aspekty z innej perspektywy. Jest to system posiadający długie i bardzo solidne korzenie, a osoby go nauczające z pewnością dysponują bardzo rzetelna wiedza oraz umiejętnościami. Aktualnie nie należy on do żadnej organizacji, ani jej nie prowadzi. Nie są organizowane żadne treningi dla zorganizowanych grup. Ćwiczy on tylko z wybranym gronem osób w celu wspólnego doskonalenia się oraz wzajemnego wspierani się na indywidualnych drogach rozwoju we wszystkich aspektach aktywności.

Wing Chun

Wolę znać i nie potrzebować, niz potrzebować a nie znać...